Hösten 2017 – Sent ska syndaren vakna…

Efter att ha slarvat med att uppdatera denna sida en längre tid hoppas jag att jag ska kunna ta nya tag nu i höst. Kören har börjat och repar som vanligt på Wermlands Nation i Lund varje tisdag mellan 19-21.30. Vi har fått många nya medlemmar denna termin och många av dem är utbytesstudenter vid Lunds Universitet. Vi repar nu för att sjunga på våra nationers novischfester. En novisch är en ny student i Lund och festen är för att de ska lära känna sina nationer och deras övriga medlemmar.

Snart kommer höstens balsjungningar och i fjärran stundar Lucia som är körårets absoluta höjdpunkt. I år har vi glädjen att göra våra Luciakonserter tillsammans med Lunds Akademiska kör (LAK) under ledning av Cecilia Martin Löf.

Fredrik HC för Gudrunkören