Ledning

Dirigenter och konstnärliga ledare för Gudrunkören är:

  • Stefan Nyström
  • Jan G.

Körens dagliga operativa arbete drivs av dess styrelse:

  • Emil Thorsson
  • Emma Ornstein
  • Alexandra Agnes Högborg
  • Mirjam Wolfschlag