Ledning

Dirigenter och konstnärliga ledare för Gudrunkören är:

  • Stefan Nyström
  • Linnéa Gadd

Körens dagliga operativa arbete drivs av dess styrelse:

  • Emil Thorsson
  • Tony Križan
  • Linda Löfvander
  • Jacob Norgren
  • Małgosia Musur