Viktiga datum för kören hösten 2019

3/9 Terminens första repetition; på Blekingska(!) pga. bokningskrock
13/9 Startfest
21/9 Novischfest för Wermlands nation
28/9 Novischfest för Kalmar nation
11-13/10 Körhelg i Sjöröd
19/10 Esaias Tegnér-balen (Wermlands höstbal)
10/12 Luciagenrep
13/12 Lucia (tre konserter i universitetsaulan)
? Terminsavlutning i domkyrkan
? Jul- och avslutningsfest