Viktiga datum

Hösten 2021

28/9Terminens första rep.
16/10Performance at Wermland’s ball, Esaias Tegnérs Bal.
26-28/11Körläger.
7/12Studentprästernas julavslutning för Lunds universitet
12/12Luciagenrep.
13/12Luciakonserter.
14/12Luciamorgon.